Vi imate pravo na medicinske usluge u svim zemljama EU pod istim uvjetima kao i stanovnici te zemlje.
U načelu Vam se trebaju priznati i vratiti troškovi, djelomice ili u cijelosti. Naša je uloga provjera troškova i mogućnosti povrata.

Neke zemlje ograničavaju pristup određenim uslugama ako su potrebe veće od kapaciteta i mogućnosti. U svakoj se zemlji nalazi National Contact Point (nacionalna točka za kontakt) i njihova je uloga osigurati vam informaciju o traženoj usluzi.

EU Direktiva o prekograničnom korištenju medicinskih usluga je obvezujuća od 25. listopada 2013. godine. Za EU građane to znači pravo korištenja usluga izvan svoje zemlje, uz obvezu povrata troškova u vlastitoj zemlji. To je naravno moguće ako ste u svojoj zemlji osigurani. Drugi vrlo važan detalj vezan uz povrat troškova liječenja u inozemstvu je visina priznatih troškova. U pravilu se priznaju troškovi samo u visini cijene koja je važeća u Vašoj zemlji, kod Vašeg osiguravatelja. Na ovoj ćete stranici naći dodatne informacije. Mi ćemo Vam pomoći ukoliko se ne snađete sami, ne ustručavajte se pitati koristeći kontakt formular na dnu stranice!
Na ovoj se stranici nalaze poveznice na Upute EU na 23 različita jezika!

BUGARSKI

 

DANSKI

 

NJEMAČKI

 

ESTONSKI

 

TALIJANSKI

 

MALTEŠKI

 

RUMUNJSKI

 

ŠPANJOLSKI

 

HRVATSKI

 

NIZOZEMSKI

 

FINSKI

 

GRČKI

 

LATVIJSKI

 

POLJSKI

 

SLOVAČKI

 

ŠVEDSKI

 

ČEŠKI

 

ENGLESKI

 

FRANCUSKI

 

MAĐARSKI

 

LITAVSKI

 

PORTUGALSKI

 

SLOVENSKI

 

Želite znati više? Bit će nam zadovoljstvo odgovoriti na Vaša pitanja!