Moraju li moderatori i influenceri znati strane jezike?

Ne. Poznavanje stranih jezika je poželjno, ali nije uvjet za angažman.